Lezingen

(Voor Engelstalige lezingen, klik op de Engelse vlag rechtsbovenin.)

 

  1. “Met heel je hart, ziel en verstand: christen zijn op de universiteit”, Technische Universiteit Delft, 6 december 2012.

  2. “Heb God lief met heel je verstand”, CSFR Rotterdam, augustus 2012.

  3. “God dienen met (heel) je verstand”, G.T.S.V. Voetius, Amsterdam, 29 mei 2012.

  4. “Rationeel religieus geloof zonder argumenten”, Spui25, Amsterdam, 24 februari 2012.

  5. “Verantwoord geloven en God kennen”, Café de Bovenwereld, Rotterdam, 24 oktober 2011.

  6. “Reformed Epistemology: wat is het en wat kun je er mee?” CSFR-Groningen, Bakkeveen, 1 mei 2009.

  7. “William Clifford en William James over The Ethics of Belief”, Studieconferentie Stichting Reformatorische Wijsbegeerte, Amersfoort, 14 januari 2006.