Lezingen

(Voor Engelstalige lezingen, klik op de Engelse vlag rechtsbovenin.)


Rik Peels. (2018). “Reproduceerbaarheid van wetenschappelijk onderzoek: Wetenschapsbreed van belang?”, KNAW, Amsterdam, March 5th

Rik Peels. (2018). “In God geloven: Waarom zou je?”, Absens Carens, with Navigators Zwolle, Ichtus Zwolle, ZHTC, Oikos, Boreas, Windesheim College (Zwolle), January 30th

Rik Peels, Hans van Eyghen, Gijsbert Van den Brink. (2017). “De Cognitive Science of Religion en de cognitieve gevolgen van het kwaad”, Nederlandse Vereniging voor Godsdienstwijsbegeerte, Utrecht, May 12t

Rik Peels. (2017). “Over de oorsprong, het nut en de betekenis van religie”, Bildung Academie, Amsterdam, May 9th

Rik Peels. (2017). “Wie wil jij herdenken? Over 4 mei en de grenzen van de Nederlandse dodenherdenking”, Licht Oud-Zuid, Amsterdam, May 2nd

Jeroen de Ridder, Rik Peels, Renée van Woudenberg. (2016). “De epistemische verantwoordelijkheden van de Universiteit”, VU-Vereniging, November 19th

Rik Peels. (2016). “Een wereldbeeld met of zonder God”, Veritas Forum, Studium Generale, Technische Universiteit Twente, October 11th

Rik Peels. (2016). “Hoe recente wetenschappelijke ontwikkelingen de apologetiek hebben veranderd”, AKZ+ lezingenserie, Theologische Universiteit Kampen 

Rik Peels. (2016). “De taak van de theologie”, Symposium Theologie en Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam, September 9th

Rik Peels. (2016). “Filosofie en religious geloof”, Navigators Studentenvereniging Amsterdam, August 24th

Rik Peels. (2016). “Niet onwetendheid, maar onwetendheid van onwetendheid is het einde van kennis”, Felix & Sofie, Amsterdam, June 21st

Rik Peels. (2016). “Sciëntisme en de claims van wetenschap”, Evangelische Hogeschool, March 22nd

Rik Peels. (2016). “De mogelijkheden en grenzen van natuurlijke theologie”, Book presentation “Onze Vader: Christelijk spreken over God” by Jan Muis, Protestant Theological University the Netherlands, March 3rd

Rik Peels. (2016). “Kennis, verantwoord geloof, redelijkheid”, Studentenvereniging Ichthus, Utrecht, January 20th

Rik Peels. (2016). “Brandweer, Socrates en verbinding met de samenleving”, Brandweer-Nederland, Noordwijk, January 18th

Rik Peels. (2015). “Zin en onzin van geloof in God in een wetenschappelijk tijdperk”, CAMA Aalsmeer, April 23rd

Rik Peels and Stefan Paas. (2014). “God, geloven, argumenten, redelijkheid”, Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, November 18th

Rik Peels. (2014). “Waarom zou je in God geloven?”, C.S.F.R. Delft, August 20th

Rik Peels. (2014). “God, geloven, argumenteren”, Evangelische Hogeschool, April 4th

Rik Peels. (2014). “God, geloven en wetenschap”, Greijdanus College, Zwolle, April 2nd

Rik Peels. (2014). “Argumenteren over God”, Café Mokum, Amsterdam, February 28th

Rik Peels, Stefan Paas. (2014). “Geloof als redelijk, normale optie voor redelijke, normale mensen”, Dordrecht, De Ontmoetingskerk, February 26th

Rik Peels. (2014). “De natuurlijke aanleg voor religiositeit”, Café De Gouwe, Oegstgeest, February 10th

Rik Peels. (2014). “Hoe geloof je in God in een seculiere, wetenschappelijke cultuur?”, VGSU, Utrecht, January 9th

Rik Peels. (2013). “Theologie als verantwoord spreken over God”, Universiteit, wetenschap en religie in Nederland, Utrecht University, December 13th

Rik Peels. (2013). “Religie, onderwijs en identiteit”, Interconfessionele Scholengemeenschap Arcus, Lelystad, November 26th

Rik Peels. (2013). “God bewijzen”, Navigators Studentenvereniging Amsterdam, November 13th

Rik Peels. (2013). “Wetenschap vs. geloof?”, Licht Oud-Zuid, Amsterdam, November 7th

Rik Peels. (2012). “Met heel je hart, ziel en verstand: christen zijn op de universiteit”, Delft Technological University, December 6th

Rik Peels. (2012). “Heb God lief met heel je verstand”, CSFR Rotterdam, August

Rik Peels. (2012). “God dienen met (heel) je verstand”, G.T.S.V. Voetius, Amsterdam, May 29th

Rik Peels. (2012). Rationeel religieus geloof zonder argumenten”, Spui25, Amsterdam, February 24th

Rik Peels. (2011). “Verantwoord geloven en God kennen”, Café de Bovenwereld, Rotterdam, October 24th

Rik Peels. (2009). “Reformed Epistemology: wat is het en wat kun je er mee?” CSFR-Groningen, Bakkeveen, May 1st

Rik Peels. (2006). “William Clifford en William James over The Ethics of Belief”, Study conference Stichting Reformatorische Wijsbegeerte, Amersfoort (the Netherlands), January 14th

(Voor Engelstalige lezingen, klik op de Engelse vlag rechtsbovenin.)