Online publicaties

(Voor Engelstalige publicaties, klik op de Engelse vlag rechts bovenin.)


Professionele artikelen

Godsargumenten

Seculier christen zijn. Geïnspireerd door Dietrich Bonhoeffer

Filosofie van de religie

Theologie als makelaar in levenswijsheid? Waarom elke vorm van theologie zonder waarheidsaanspraak gedoemd is tot inconsistentie en intolerantie

Drijfveren van een atheïst

Is kennis van God mogelijk? De apologetische waarde van Alvin Plantinga's Reformed Epistemology II 

Kunnen religieuze overtuigingen rationeel zijn? De apologetische waarde van Alvin Plantinga’s Reformed Epistemology I

Het evidentialisme van Herman Philipse


Naar aanleiding van God bewijzen

Logisch dat de ene God de andere niet is, Trouw 20 september 2014

Video Nationaal Religiedebat Felix Meritis, 29 januari 2014

De Groene Amsterdammer, 23 januari 2014

Reformatorisch Dagblad, 17 januari 2014

NRC Boekenbijlage, 20 december 2013

De Standaard, 21 november 2013

Recensie Elsevier, November 2013

Recensie Taede Smedes (DeBezieling.nl)

Recensie Jacques Rommel (Indekerk.be)

Recensie Reinier Sonneveld (EO.nl)

Recensie Bram van Dijk (Goedgelovig.nl)

Reactie op Bram van Dijk

Fragmenten Leeuwarder Courant, 13 november 2013

Interview Tertio, 6 november 2013

Interview De Nieuwe Koers, november 2013

Interview NRC-Next, 4 november 2013

Interview Trouw, 23 oktober 2013

Recensie Trouw, 23 oktober 2013

Interview Nederlands Dagblad

Recensie Jan Riemersma (Geloofenwetenschap.nl), 14 oktober 2013

Recensie Happinez, oktober 2013

Opinie Volkskrant, 14 oktober 2013

Reactie Willem Drees op opiniestuk Volkskrant (Leidenreligieblog.nl)

Respons op Willem Drees

Recensie Bert Altena (NieuwWij.nl)

Reactie op Bert Altena

Cover


Opiniestukken

Victor Lamme ondermijnt eigen onderzoek

Virtuele kinderporno is een morele kwestie

Het leven is Christus

God bestaat: Ja of Nee

Herman Philipse ziet spoken

Religie als pijnstiller

 
 
Interviews
Atheïsme 2.0 daagt niet uit

Interview over Bonhoeffers Ethiek

 

Wetenschappelijke artikelen

Theologie als verantwoord spreken over God

Het analytisch-filosofische debat over het bestaan van God

Rationeel religieus geloof zonder argumenten

Het geloof van de atheïst

Een falend atheïstisch argument. Respons aan Herman Philipse

Het disjunctieve atheïsme van Herman Philipse

Epistemische pluraliteit

De scheepseigenaar en de gelovige. William Clifford over God, bewijs en doxastische verantwoordelijkheid

Bewijs, rationaliteit en geloof in God. Enkele kanttekeningen bij deontologisch evidentialisme

Weg met rechtvaardiging! De nieuwe epistemologische benadering van William P. Alston